Voor Verwijzers

Wij zijn gespecialiseerd in

De (BIG geregistreerde) therapeuten (Ron Schuitemaker en Sikko Salverda) hebben alle drie ruime ervaring binnen de GGZ en zijn gespecialiseerd in zowel kortdurend, oplossingsgerichte en cognitieve therapie, als in inzichtgevende psychodynamische psychotherapie en relatietherapie.

Centraal in onze behandelfilosofie staat de patiënt en zijn verhaal; we vinden het onze taak zo goed mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijkheid, de klachten en hulpvraag van de patiënt; respect staat hoog in ons vaandel, alsmede een efficiënte, professionele en “”no nonsense” werkhouding.

Regelmatig overleg met de huisarts vinden wij buitengewoon belangrijk; aan het begin en aan het eind van de therapie sturen wij een korte, bondige brief met onze bevindingen.

Wij richten ons op mensen met de volgende klachten:

 • relatie- en gezinsproblematiek
 • neurotische problematiek,
 • intimiteit/bindingangst
 • angst- en spanningsklachten
 • depressieve klachten
 • losmaking(“leaving home-“) problematiek
 • rouw/trauma-verwerkingproblematiek
 • zingevingproblematiek
 • stress en burn-out klachten

Contra-indicaties voor behandeling binnen ons centrum zijn:

 • suicidaliteit
 • automutilatie
 • manische episodes
 • (verdenking van) psychotische symptomen
 • middelenmisbruik
 • borderline-problematiek

In dergelijke gevallen verdient het de voorkeur de cliënt naar de GGZ te verwijzen.
Er is binnen ons centrum geen 24-uurs bereikbaarheid; patiënten moeten dus in staat zijn om het contact met de therapeut uit te stellen tot de volgende afspraak

Aanmelding/verwijzing

Cliënten kunnen zichzelf telefonisch aanmelden van maandag t/m donderdag, van 19.30 tot 20.00 uur, op telefoon nummer van Ron Schuitemaker:
072 – 5824498
Of via het aanmeldingsformulier
Een verwijsbrief van de huisarts wordt op prijs gesteld.
Download verwijsbrief >

Rapportage en overleg

Indien u daar prijs op stelt en de cliënt daarmee instemt, ontvangt u van ons beknopte rapportages na de intake en aan het eind van de behandeling.
De therapeuten zijn graag bereid tot overleg/consultatie.
Zij bezoeken u desgewenst graag om nader kennis te maken.