EFT Relatietherapie

Wij werken vooral volgens de werkwijze van de Canadese psychologe Sue Johnson: EFT (Emotionally focused therapy), waarin het durven spreken en luisteren vanuit het hart en de kwetsbaarheid centraal staat, want dit verbindt mensen op intieme wijze met elkaar en schept een veilige basis voor de relatie. In relatietherapie gaat erom ruziepatronen te herkennen en de onderliggende emoties uit te spreken.

“The best present is to be present”

De meeste ruzies ontstaan als er een verlies van verbondenheid dreigt; het is de kunst deze momenten van onveiligheid tijdig te herkennen. Wanneer ons hechtingsalarm afgaat moeten we onze neiging te vechten of te vluchten onderdrukken en juist toenadering zoeken. Daarvoor is het belangrijk onze pijnplekken te kennen: onze overgevoeligheden uit onze jeugd of eerdere liefdesrelaties. We hebben de neiging om ons tegen deze pijn ( bijvoorbeeld :angst tekort te schieten, of om niet gehoord te worden ) te beschermen door muren op te trekken ( door te vluchten, terugtrekken of door te vechten, verwijten ), waardoor we snel in een vicieuze cirkel terecht komen. Dit destructief patroon wordt ons dan de baas en houdt ons gevangen. Bijvoorbeeld: hoe meer hij zich terugtrekt, hoe meer zij zich niet gehoord voelt en gaat verwijten… Hoe meer zij gaat verwijten, hoe meer hij het gevoel heeft het nooit goed te kunnen doen en zich gaat terugtrekken.., enz.

Het uiteindelijke doel is dat beide partners vanuit de grond van hun hart zeggen dat ze elkaar nodig hebben en wat hun behoeftes zijn ( in plaats van verwijten ) en dat ze er voor elkaar zullen zijn.

Uit studies blijkt dat 75% van de paren weer gelukkiger worden door relatietherapie in hun relatie, zelfs als ze op het punt stonden te gaan scheiden.

“Vriendschap is de basis voor een succesvolle relatie”.

Iedereen heeft in zijn relatie weleens problemen. Dit hoeft op zich geen reden te zijn om in relatietherapie te gaan, ook al kan het geen kwaad op deze manier je relatie eens op te schonen. Maar, om je relatie bloeiend en bevredigend te houden is voortdurende aandacht, liefde en inzet noodzakelijk.

Immers, een flink aantal (ongeveer 40 % ) van de huwelijken loopt uit op een scheiding. Er is veel onderzoek gedaan naar paren, die er niet in slaagden hun huwelijk te redden. Door te leren van deze “mislukkingen” kan je voorkomen dat jouw relatie ook mis gaat of kan je jouw relatie redden als het die kant uitgaat. Vaak negeren paren waarschuwingssignalen, dat het niet goed gaat met de relatie, terwijl veel relaties wel te redden zijn, als er tijdig hulp wordt gezocht.

Wat zijn bijvoorbeeld waarschuwingstekens dat het niet goed gaat met een relatie?

  • steeds terugkerende ruzies (verwijten, terugtrekken en vijandigheid )
  • het gevoel jezelf in de relatie kwijt te raken, te verzuipen/overspoeld te worden
  • afstandelijkheid/onbetrokkenheid; een affaire; wegvluchten in kinderen, werk of hobby
  • het mislukken van herstelpogingen
  • seksuele problemen
  • eenzaamheid

Een van de meest trieste redenen waarom een relatie misloopt is dat geen van de partners de waarde ervan beseft, totdat het te laat is.

“Een van de grootste geschenken die een paar elkaar kan geven is de vreugde van het gevoel gekend en begrepen te worden”.

Gelukkig is er ook veel onderzoek gedaan naar wat er voor zorgt dat een relatie slaagt.
Goede relaties blijken te zijn gebaseerd op vriendschap, d.w.z. de partners respecteren elkaar en zijn graag in elkaars gezelschap. Vriendschap is niet alleen maar aardig tegen elkaar zijn. Het betekent dat je jezelf door en door kent, maar ook dat je werkelijk weet wat er in de innerlijke wereld van de ander omgaat.

Deze paren kennen elkaar intiem; ze zijn goed op de hoogte van elkaars voor- en afkeuren; bijzonderheden, en ze kennen elkaars hoop en dromen. Ze uiten hun respect voor elkaar niet allen op grote manieren, maar vooral door middel van allerlei kleine alledaagse dingen.
Relatietherapie maakt van deze kennis gebruik en helpt partners hun vriendschap voor elkaar te herontdekken of te verstevigen zodat ze hun problemen weer kunnen oplossen of hun verschillen aanvaarden. Onze aanpak is dus gebaseerd op wetenschappelijke kennis over wat relaties doet slagen of mislukken.

Hoe gaat een relatietherapie in zijn werk?

De gouden regel in relatietherapie is , dat je vanuit je hart spreekt (in termen van verlangens en behoeftes in plaats van verwijten/veroordelingen), en open en ontvankelijk luistert (d.w.z. je in de ander inleeft en gevoelsmatig probeert te begrijpen, in plaats van je emotioneel terug te trekken of je verdedigen).

Relatietherapie is een van de meest krachtige, werkzame vormen van psychotherapie.

“Wij doen ons best een veilige sfeer te creëren, waarin we streven naar een balans tussen ernst en humor.”

Negatieve Spiraal

In de eerste paar gesprekken wordt, na kennismaking en het afnemen van de relatie geschiedenis, aan de hand van concrete voorbeelden onderzocht hoe de partners elkaar wederzijds beïnvloeden en gevangen houden in een negatieve spiraal. Dit patroon hangt samen met “pijnplekken “, gevoeligheden ontwikkeld in eerdere relaties en /of in het gezin van oorsprong.

Vanwege dit destructieve patroon is het niet veilig genoeg om elkaar op een kwetsbare wijze te laten weten wat je van elkaar nodig hebt .Er ontstaat juist een patroon van verwijten en terugtrekken, waardoor er emotionele verwijdering en eenzaamheid ontstaat. Dit, terwijl je juist naar intimiteit/nabijheid, steun en begrip en acceptatie verlangt (zie foto van “Burning Man “).

Een veilig klimaat  herstellen

Het doel van de eerste fase van therapie is dus  z.s.m. een veilig klimaat  herstellen door dit patroon te leren herkennen en te stoppen.. “Safety First “. Door het in kaart brengen van de “pijnplekken”/gevoeligheden, komt er meer wederzijds begrip. Daarom wordt er voor iedere  partner  1 sessie uitgetrokken om  stil te staan bij eerdere ervaringen in het gezin van oorsprong en voorgaande relaties.

In de tweede fase van de therapie  gaat het  om het hart weer voor elkaar open te stellen en vanuit kwetsbare  gevoelens en  verlangens te communiceren, zodat er weer een veilige verbinding ontstaat.

Soms wordt er gewerkt met opdrachten.

In ieder geval is het heel belangrijk tussen de zittingen veel tijd en aandacht aan elkaar te besteden. Het is immers ook een voorwaarde om iets te hebben aan pianoles om regelmatig te oefenen  Wij raden paren aan om minstens een half uur per week voor elkaar uit te trekken, en elkaar  te vertellen wat de ander deed waar je blij van werd en wat je graag wil dat de ander meer/minder doet. Zo’n gesprek kan natuurlijk gepaard gaan met iets prettigs, zoals een strandwandeling of een etentje.

Het gemiddelde aantal gesprekken om “het wissel”om te krijgen en weer op het goede spoor te komen  is in onze praktijk 7 gesprekken van ongeveer 75 minuten.

Je bent zo mooi anders dan ik,
Natuurlijk niet meer of minder maar
Zo mooi anders,
Ik zou je nooit
Anders dan
Anders willen…