Vergoedingen

tarieven

Indien u de therapie zelf betaald zijn de kosten:

  • voor individuele therapie bedragen €120 voor een consult van 60 minuten.
  • voor partnerrelatietherapie bedragen €150 voor een consult van 60 minuten.
  • De kosten voor supervisie bedragen €120 per zitting van 60 minuten.

Bij deze tarieven is rekening gehouden met 15 minuten “indirecte tijd” (voorbereiding, verslaglegging, correspondentie, e.d.) per consult.

Het college van zorgverzekeraars heeft besloten dat wanneer relatie- of werkproblematiek de hoofddiagnose is, deze sedert januari 2013 niet meer wordt vergoed. Partnerrelatietherapie valt sindsdien onder de categorie “onverzekerde zorg”.

Per 1 januari 2022 verandert de bekostigingsstructuur voor de GGZ

zie de volgende link: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

In het nieuwe systeem zal uw eigen risico van minimaal €385,- per kalenderjaar met u worden
verrekend.

Vergoeding door de verzekeraar

De kosten van een behandeling vallen grotendeels onder de basisverzekering. Deze kosten
worden voor 100% vergoed (uitgezonderd van het verplichte eigen risico) als ik een contract
met uw zorgverzekeraar heb.

Zelf betalen zonder vergoeding van de zorgverzekeraar

Het is ook mogelijk om zelf te betalen.

Afzeggen

Als U verhinderd bent voor een afspraak, laat dat dan tenminste 48 uur van tevoren weten. Voor individuele afspraken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt €50 in rekening gebracht. Voor relatiegesprekken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt €90 in rekening gebracht. Laat het dus bijtijds weten indien u verhinderd bent!

Verwijzing

U moet worden verwezen door uw huisarts of bedrijfsarts om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van wat er op uw verwijzing[i]staat, komt u voor een bepaalde vergoedingsregeling in aanmerking. Uw huisarts of bedrijfsarts stelt dus de indicatie. Op de verwijzing moet staan:

– Verwijzing voor de Gespecialiseerde GGZ (afgekort G-GGZ, of S-GGZ).