Praktisch

  • Waar kan ik terecht?
  • Wat kost het?
  • Afzeggen van afspraken
  • Hoe meld ik me aan?
  • Wat is de werkwijze?

Waar kan ik terecht?

praktijk adres:
Kogendijk 20
1862 XD Bergen
Tel: 072 – 5824498

Wat kost het?

De regelingen voor vergoedingen voor psychologische behandeling zijn nogal ingewikkeld. Aarzel niet met Ron Schuitemaker te bellen (072 – 5824498) om te informeren hoe dat voor u persoonlijk zit. Of lees meer over bij vergoedingen >

Afzeggen van afspraken

Als een afspraak niet door kan gaan, is het prettig als u dit bijtijds aangeeft.
Wanneer u een afspraak meer dan 48 uur tevoren afzegt, worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u korter tevoren afzegt, of een afspraak vergeet, worden wel kosten in rekening gebracht. Voor een niet nagekomen afspraak, mits 1 dag van tevoren afgemeld, wordt € 65,- in rekening gebracht.

Hoe meld ik me aan?

U kunt zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Ron Schuitemaker maandag t/m donderdag van 19.30 tot 20.00 uur
Tel.: 072 – 5824498
U kunt ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier >
Niet indien awbz, een verwijsbrief van de huisarts is dan noodzakelijk.
Na verzending ontvangt u z.s.m. een bericht van ons.

Wat is de werkwijze?

Wanneer u zich bij mij aanmeldt probeer ik op zo kort mogelijke termijn met u een afspraak te maken voor een intake (zie ook de actuele wachttijd).

Ik maak onderscheid tussen een behandeling in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Het eerste is beperkt tot maximaal 12 gesprekken en betreffen psychische stoornissen die volgens de richtlijnen relatief eenvoudig en effectief te behandelen zijn. Na een korte intake krijgt u een voorstel voor een behandeling en de behandelduur.

De gespecialiseerde GGZ is psychotherapie en is bedoeld voor complexere problematiek.
Voor diagnostiek en eerste behandeling van psychische klachten moet u naar uw huisarts. Uw huisarts zal in overleg met u en met de praktijkondersteuner voor de meest toereikende behandeling kiezen. Soms zal uw huisarts ons raadplegen om de juiste afwegingen te kunnen maken. Als uw probleem niet binnen de huisartspraktijk kan worden opgelost kan verwijzing naar ons plaatsvinden. Voor een verwijzing is het nodig dat de huisarts een psychische stoornis vaststelt

In overleg met u houden wij de huisarts op de hoogte van het verloop en het effect van de behandeling.

Eerst wordt er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt, dat ongeveer 1 1/2 uur duurt.
In het intakegesprek wordt besproken waar u last van heeft en wat u met de therapie wil bereiken; eveneens zal gevraagd worden naar het gezin waarin u bent opgegroeid en uw belangrijkste leerervaringen Ook uw huidige leefsituatie komt natuurlijk aan bod.
In dit gesprek kunt u voor u zelf nagaan of u zich in het contact met de therapeut veilig genoeg voelt, voldoende begrepen voelt en of u hoop en vertrouwen krijgt dat de therapie voor u van nut zal zijn.

De therapeut zal op zijn beurt nagaan of hij een ingang voor psychotherapie ziet.
Aan het eind van de intake zal de therapeut met u hierover overleggen .
Als er overeengekomen wordt een therapie te starten, zal er een behandelplan opgesteld worden, waarin vastgelegd wordt aan welke klachten gewerkt gaat worden, op welke wijze en wat de beoogde doelen zijn. Op deze wijze wordt de belangrijkste werkzame component, de gelijkwaardige samenwerking, geformaliseerd.

Tussentijds zal regelmatig geëvalueerd worden of de behandeling aansluit bij de behoefte van de cliënt ( zo ongeveer als het “fine-tunen”van de radio).
De frequentie van de zittingen worden door de cliënt (in overleg met de therapeut) bepaald, evenals de tijd tussen de zittingen. In de praktijk blijkt dit meestal eens in de twee weken te zijn.

De behandeling dient naadloos bij de behoeftes, klachten en hulpvraag van de cliënt aan te sluiten.

Daarom wordt in de gesprekken zorgvuldig stilgestaan bij waar u in uw dagelijks leven concreet tegen aan loopt en hoe u hier anders mee om kunt gaan.Van u wordt dan ook verwacht hier zorgvuldig op te letten (en liefst bij te houden in een dagboek) en deze situaties in de therapie te bespreken.
Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat er wel goed gaat (immers overal waar je aandacht aan besteed word uitvergroot en je leert meer door je sterke kanten uit te bouwen).