Behandelfilosofie

“De vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut is de motor van de therapie”.

In onze behandelfilosofie staan de mens en zijn verhaal (de context) centraal. Wij staan voor een respectvolle en professionele manier van werken. Wij vinden het van het grootste belang dat cliënten zich veilig en begrepen voelen en door de therapeutische gesprekken weer hoop en vertrouwen in zichzelf krijgen en zich gestimuleerd voelen om te veranderen.

We gaan er van uit dat de client alle natuurlijke hulpbronnen in huis heeft om zijn/haar probleem op te lossen. We zien het als onze taak om de client te helpen zichzelf te helpen door toegang te krijgen tot deze hulpbronnen en door hiervan gebruik te maken. Het doel van de behandeling is dat de client zo snel mogelijk het gevoel van regie over eigen leven heeft.

De behandeling zal daarom niet langer duren dan strikt noodzakelijk. In praktijk komt dit neer op tussen de 10 en 20 gesprekken ( van 1 uur ).

“Ik ben groter en beter dan ik dacht.
Ik had nooit gedacht dat ik zoveel goedheid in me had”
Walt Whitman

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin de klachten, de hulpvraag en de doelstellingen van de cliënt worden geïnventariseerd. Tevens is het doel van dit intake gesprek te onderzoeken of er een ingang voor therapie is en of er een “klik”is tussen cliënt en therapeut. Ook wordt er informatie gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden.