Behandelfilosofie

“De vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut is de motor van de therapie”.

In onze behandelfilosofie staan de mens en zijn verhaal (de context) centraal. Wij staan voor een respectvolle en professionele manier van werken. Wij vinden het van het grootste belang dat cliënten zich veilig en begrepen voelen en door de therapeutische gesprekken weer hoop en vertrouwen in zichzelf krijgen en zich gestimuleerd voelen om te veranderen.

“Ik ben groter en beter dan ik dacht.
Ik had nooit gedacht dat ik zoveel goedheid in me had”
Walt Whitman

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin de klachten, de hulpvraag en de doelstellingen van de cliënt worden geïnventariseerd.
Tevens is het doel van dit intake gesprek te onderzoeken of er een ingang voor therapie is en of er een “klik”is tussen cliënt en therapeut.
Ook wordt er informatie gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden.