Oplossingsgerichte Psychotherapie

Simpel werkt het best

roos

“Onze grootste angst is niet dat we inadequaat zijn. Onze diepste angst is dat we grenzeloos machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, dat we het meest vrezen”.
(Nelson Mandela)

Elk probleem is een wegwijzer naar een oplossing

Overal problemen zien werkt verlammend; overal mogelijkheden/oplossingen zien werkt bevrijdend. Traditioneel wordt ervan uitgegaan wat er mis is en wat niet werkt. In de oplossingsgerichte therapie vertrekken we vanuit de vraagstelling: Wat gaat er goed? En Wat werkt wel?
En wordt het probleem benaderd vanuit mogelijke oplossingen.

De toekomst is belangrijker dan het verleden.

Om problemen op te lossen is het meestal niet nodig om uitgebreid n het verleden te spitten. Veel nuttiger is om zorgvuldig in kaart te brengen wat de cliënt wil bereiken met de therapie en hoe haar/zijn leven er uit zal zien als het probleem is opgelost. Dit is te vergelijken met het achteruitkijkspiegeltje in de auto: het is nuttig om zo nu en dan hierin te kijken, echter de blik dient toch vooral voorwaarts gericht te zijn. Immers: ‘Zonder doel kun je geen doelpunten maken”.

De juiste vraag bevrijdt de oplossingen zoals de beeldhouwer beelden uit de steen bevrijdt.

Hierbij worden de hulpbronnen, talenten en kwaliteiten van de cliënt eveneens onder de aandacht gebracht met behulp van gerichte vragen en opbouwende feedback van de therapeut.
De cliënt is expert van zijn eigen leven en door haar/hem aan te spreken op zijn eigen bekwaamheden en doelstellingen zal de oplossing goed passen bij zijn dagelijks leven.Door de juiste vragen te stellen ontdekt de cliënt weer de mogelijkheid om zelf te kiezen in zijn doen en denken en om zijn leven zelf weer in eigen handen te nemen.
Gemiddeld zijn in deze vorm van therapie niet meer dan 3 tot 7 sessies nodig om tot een bevredigend en blijvend resultaat te komen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren